top of page

Vision

At beboerne får et meningsfuldt liv med en høj grad af livskvalitet

og på sigt kan leve som et selvstændigt menneske

Dette betyder i praksis, at vi gennem nysgerrige samtaler med beboerne forsøger at kortlægge hvad der er meningsfuldt for den enkelte beboer og hvad der gør at beboerne føler glæder i livet. Det betyder også at vi hjælper beboeren med nogle kompetencer som beboeren måske ikke har når de flytter ind på bofællesskabet Hedebo således at de på sigt kommer i stand til at kunne bo i en bolig for sig selv med støtte af pædagogisk personale.

Mission

Vi har respekt for og ser beboeren som et unikt menneske

Vi har til enhver tid fokus på høj faglighed og kompetenceniveau

Vi støtter beboeren til at opnå sit fulde potientiale

Vi er rummelige med en klar bevidsthed om balancen mellem at udfodre og yde omsorg

Vi stræber efter en tæt, oprigtig men proffesionel relation til beboeren

Vi inddrager beboeren i hverdagen og ved afholdelse af månedtlige beboermøder

Vi fokusere på sundhed i forhold til kost og motion

Bofællesskabet Hedebos mission kommer sig til udtryk i praksis ved, at vi ser beboeren som et enkelt individ og unikke kompetencer. Personalet på Hedebo er ofte på fagrelevant kursus, hvilket er med til at bestyrke den faglige ballast.

 

Vi understøtter beboeren til at udvikle deres kompetancer således at deres fulde potentialer bliver opnået.

 

Vi er anerkendende for den enkelte beboer og vi står klar til både at yde omsorg og til at udfordre den enkelte beboer og er i øvrigt klar over balancen i dette.

 

Vi arbejder relationelt med beboerne, men på en måde således at vi er professionelle i dette arbejde således at vi kan træffe en professionel beslutning ud fra beboerens bedste.

 

Den første mandag i måneden afholdes der beboer møde i køkkenet kl 12-13. Her føres der referat for at tilsikre at eventuelle forslag fra beboerne til f.eks. fællesture bliver skrevet ned således at intet bliver glemt eller overset samt at tilsikre at alle beboere bliver hørt.

 

Vi har fokus på den enkelte beboers sundhed. Dette kommer til udtryk ved, at hvis beboerne efterspørger det, så deltager pædagogisk personale i træning flere gange om ugen således at beboerne kommer til træning. Vi har også fokus på en varieret kost til aftensmad som beboerne på skift er med til at lave sammen med pædagogisk personale. Ud over træning i fitnesscenter tilbyder vi også beboerne at komme ud og gå ture i nærmiljøet ved Hedebo, samt ture i skov eller strand.

bottom of page