top of page

Relationer & selvstændighed

Da Hedebo er et lille hus, så er der en naturlig omgangskreds beboere imellem og en daglig kontakt mellem beboere og pædagogisk personale. Personalet er opsøgende i forhold til kontakten til beboerne, men tilsikre sig ikke at virke overrumplende for beboerne. Personalet tilser beboerne dagligt med henblik på at tilsikre sig beboernes velbefindende samt at danne en relation, da vi på Hedebo tror på, at netop den gode relation er nøglen for at beboerne kan slappe af og finde en tryghed således at de kan udvikle sig. 

 

Vi er opmærksomme på at alle beboerne er unikke mennesker og at alle vores beboere har kvaliteter i sig selv som menneske, samt vi tilstræber os på, at alle beboeres kvaliteter kommer til orde. 

 

Når vi arbejder med beboerne, så er vi bevidste om den proces som forelægger hos den enkelte og der ikke er 2 processer som er ens. Derfor tager vi hensyn til hvor beboeren er i deres individuelle proces, i forhold til at være beboeren behjælpelig til at blive mere selvstændig og derfor på sigt kunne flytte fra Hedebo til eget hjem eventuelt med støtte af pædagogisk personale.

 

Hedeboes værdigrundlag er at vi ønsker at beboerne skal tage ansvar for deres eget liv.

 

Hedebo skaber trygge rammer for beboernes selvudvikling.

 

At beboerne respektere andre mennesker, både dem med tilknytning til Hedebo, men også samarbejdspartnere og andre mennesker generelt.

 

Vi giver beboerne indhold i deres tilværelse med enten uddannelse eller beskæftigelse

 

Vi giver dem mod på at møde livets glæder, sorger og udfordringer

 

Vi hjælper beboerne til at opbygge et eksternt netværk

 

Vi støtter beboerne til på sigt at kunne klare sig i egen lejlighed eller anden boform

 

På Hedebo taler vi med hinanden og ikke om hinanden

 

På Hedebo møder vi de enkelte beboer som et ligeværdigt menneske

 

Vi har respekt for relationen for den enkelte beboer

bottom of page