top of page

Målgruppe 

Bofællesskabet Hedebo er det bofællesskab til vokse mellem 18 og 45 år. Vi er et midlertidigt botilbud under loven som socialservice §107. Det som vi hjælper med er at give en afklaring for de enkelte beboer om hvad de enkelte beboeres muligheder er, udvikle de enkeltes kompetencer således at beboerne på sigt kan komme ud og bo i egen bolig. Der ud over, så hjælper vi beboerne til at få en afklarring i forhold til uddannelse eller beskæftigelse således at der også her bliver kortlagt hvad de enkelte beboer muligheder er inden for job/beskæftigelse

 

De mennesker som kommer til Hedebo kan være mennesker som har angst, depression, forandret virkelighedsforstyrrelser, andre psykiske vanskeligheder, omsorgssvigt, selvskadende adfærd, indadreagerende afærd.

 

De beboere der kommer til os, har en psykiatisk diagnose, og/eller har større sociale problemer. Mange har haft et misbrug. Det er mennesker som har behov for støtte til at klare deres hverdage og til at opbygge et socialt netværk. Det er mennesker som når de ankommer til Hedebo ikke er i stand til at klare sig i egen bolig grundet psykiske udfordringer.

 

Vores mål er at træne de sociale færdigheder, få styr på eventuelle tilbagefald af misbrug, få styr på eventuel medicin i samråd med psykiater og/eller egen læge. Få styr på økonomi, komme i gang med uddannelse, arbejde eller andet og som også har behov for at styrke eller opbygge et socialt netværk.

 

Det pædagogiske personale tager, ved behov, med til lægesamtale, samtale med kriminalforsorgen, tager med i distriktspsykiatrien og andre steder hvor der er behov for dette. Dette gør vi for at søtte den enkelte beboer, men også fordi vi på Hedebo tror på det gode samarbejde mellem faggrupper Vi støtter og kommer med forslag til forskellige aktivitetsforløb, uddannelsesforløb, mulige jobs og vi støtter beboerne i forhold til motion hvis den enkelte beboer ønsker det. Vi tager kontakt for, eller med boerne til relevante samarbejdspartnere og vi følger beboerne, hvis de har behov for støtte, hvilket de fleste af beboerne har. Nogen af beboerne har behov for støtte få gange, andre mange gange og nogen har behov for støtte gennem flere år. Nogen beboere har behov for hjælp til tøj indkøb, at blive fulgt til læge, tandlæge, frisør og lignende.

 

Vi allokere meget af vores tid til at tale med beboeren og vi tilsikrer os, at vi lytter til beboeren. Er det svære psykiske ting som beboeren har behov for at tale om, så tilbyder vi at hjælpe beboren til komme til psykiater eller psykolog. Ved sådanne forløb hvor en beboere skal tale med psykolog tilbyder Hedebo altid at uddannet personale kan følge med beboeren til psykolog/psykiater, således at det bliver en tværfaglig indsats, hvilket mange af vores beboere har profiteret af. 

 

Vi prøver at hjælpe beboeren med at få opbygget et netværk via familie, venner eller væresteder. Vi hjælper til med at den enkelte beboer får opbygget et selvværd. Dette gør vi ved at være anerkendelse i vores tilgang til den enkeltes beboeres kompetencer og vi understøtter beboeren i de områder hvor beboeren ikke har udviklet kompetencer i endnu.

bottom of page