top of page

Resultatdokumentation

Når vi som bofællesskab modtager handleplansmål fra den betalende kommune, så bliver disse handlemål opdelt i delmål som er afstemt i forhold til hvad den enkelte beboers kompetancer. Disse delmål bliver sat ind i et skema som strækker sig over et forløb, som strækker sig over en periode af 6 uger. skemaet er sat op til den enkelte bebores lyst og behov.

 

Skemaet er dels for at tilsikre at den enkelte beboer har et overblik over hvad de skal de enkelte dage. Skemaet er også lavet således at vi som pædagogisk personale har tilsikret os, at der er allokeret pædagogisk personale som kan deltage med en beboer til f.eks. møder i jobcenter, lægebesøg, konsultationer ved psykolog, træning i fitnesscenter og andre aktiviteter hvor det er en force for beboeren at have pædagogisk personale med.

 

Når der er lavet delmål og skema som strækker sig over 6 uger bliver der lavet en samarbejdsaftale mellem beboeren og pædagogisk personale. Denne samarbejdsaftalte bliver indgået med henblik på, at kortlægge hvad beboeren skal gøre for at delmålet bliver indfriet, men det fremgår også i samarbejdsaftalen hvad det pædagogiske personale skal gøre for at være behjælpelig med at delmålet bliver indfriet.

 

Både delmål og samarbejdsaftaler bliver gemt i vores dagbogsprogram Sofus og en fysisk kopi bliver gemt i beboernes fysiske mapper. Når der så er gået 6 uger og delmålet skal evalueres, så tages der en dialog med beboeren hvor der bliver indledningsvis talt om hvordan beboeren har oplevet at de 6 uger er gået, hvorefter der bliver talt sammen om hvad der er dokumenteret således at både beboer bliver hørt i deres opfattelse, men også at det dokumenterede bliver udført. Processen genoptages med eventuelle nye delmål, eller hvis det delmål har kørt i 6 uger uden den ønskede effekt, så bliver der justeret i dette og delmålet fortsætter i 6 uger til.

bottom of page